Campus Comenius

Onze Troeven

leerling­gericht

Jíj staat als leerling centraal op Campus Comenius. We bekijken samen met jou wat je moet kennen en kunnen en wat jij nodig hebt om tot succesvol leren te komen. Wat stimuleert jou? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat je graag leert?

Daarnaast kijken we ook naar jouw talenten maar ook naar je werkpunten zodat we een totaalbeeld krijgen. Ben jij bijvoorbeeld sterk in wiskunde maar heb je meer tijd nodig voor Frans en Nederlands? Dan zorgen we ervoor dat jij meer aan Frans of Nederlands kan werken maar dat je ook uitdaging krijgt voor de vakken die je graag doet en waar je sterk in bent.
Op maandag geven je leerkrachten aan welke doelstellingen jullie die week voor de verschillende vakken moeten bereiken. Jij kiest als leerling dan zelf wanneer je aan welke doelstellingen werkt, zolang je deze maar aan het einde van de week bereikt. Je leerkrachten begeleiden je en coachen je waar nodig.

We volgen jouw evolutie dan ook van nabij op. We plannen regelmatig individuele gesprekken, de zgn. mentorgesprekken zodat jij ons kan vertellen hoe het bij jou loopt en wat we kunnen doen om jou nog meer te ondersteunen en te stimuleren. Jouw inbreng is belangrijk voor ons. We vinden het namelijk heel belangrijk dat jij je goed voelt op school en dat je je ten volle kan ontwikkelen.

Zelf­standig

In de wereld van vandaag is het belangrijk dat je zelfstandig kan werken. De tijd dat je dingen leerde en door alleen maar te luisteren en te reproduceren is voorbij. We vinden het dan ook belangrijk dat je zelfstandig leert werken en dat je je eigen leerproces in handen krijgt. De leerkrachten geven aan wat je precies moet kennen en kunnen (doelstellingen), welke leerstof je daarvoor nodig hebt en hoe je de leerstof kan inoefenen, maar jij bepaalt helemaal zelf wanneer je waaraan werkt. We geven je hierin verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Daarnaast leren we je ook hoe je jezelf kan inschatten. Vind je van jezelf dat je goed bent in wiskunde en denk je dat je je opdrachten en oefeningen voor die doelstellingen volledig zelfstandig kunt maken, dan behoor je tot een HARDLOPER. Denk je dat je wel al zelfstandig kan beginnen, maar dat je nog wat begeleiding van de leerkracht nodig zal hebben, dan behoor je tot de groep JOGGER. Denk je dat je helemaal niet zelfstandig aan de slag kan, dan maak je deel uit van de groep WANDELAAR en worden er extra instructiemomenten voorzien. Je kan dan ook bijvoorbeeld voor Frans en Engels een expert zijn en voor Wiskunde en Aardrijkskunde een beginner.

Je wordt hierin natuurlijk sterk begeleid, want je moet leren om met die zelfstandigheid om te gaan. Maar eens je hier volledig in thuis bent, heb je een belangrijke troef in handen naar de toekomst toe.

doel­gericht

Als school is het onze taak om ervoor te zorgen dat jij de doelstellingen bereikt voor het jaar waarin je zit. Dat wil zeggen dat je aan het einde van het schooljaar de kennis, vaardigheden en attitudes hebt verworven die je nodig hebt om succesvol aan het volgende schooljaar te kunnen beginnen.

Soms overlappen doelstellingen van verschillende vakken elkaar, d.w.z. dat je hetzelfde nog eens in een ander vak moet leren. Dat lijkt ons niet erg nuttig en daarom gaan we na welke doelstellingen en leerinhouden overlappen en hoe we er het beste voor kunnen zorgen dat jij de verbanden tussen de verschillende vakken kan zien. Een vak staat namelijk niet alleen maar vormt een geheel met de andere vakken. Daarom werken we ook in domeinen.

We vinden het belangrijk dat je aan concrete doelen werkt, d.w.z. dat jij weet waar je precies die lesweek aan werkt en waarom. Je krijgt ook regelmatig toetsen om te zien of je je doelstellingen hebt bereikt en ook op je rapport zal dit duidelijk worden aangegeven. Haal je de doelstellingen die week niet, dan bekijken we hoe je deze alsnog kan inhalen.

Toekomst­gericht

Jouw toekomst is belangrijk voor ons. Daarom willen we je zo goed mogelijk op je toekomst voorbereiden door je zelfstandig te laten werken, door je te coachen en door je inzicht te geven in je eigen leerproces en je talenten. Daarnaast bekijken we wat de maatschappij van toekomstige werknemers vraagt (kritisch denken, zelfstandig werken, probleemoplossend denken, flexibiliteit, kennis van de nieuwste digitale technologie,…) en bekijken we hoe we dit zo goed mogelijk in de lessen kunnen integreren. Ons doel is om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op je verdere studies, maar ook op je functioneren in de maatschappij.

stimulerend

Op Campus Comenius kiezen we bewust voor een stimulerende aanpak. Wij willen jou sterk motiveren zodat je het boeiend vindt om te leren en je graag naar school komt. We doen dit door je de leerstof op verschillende manieren te laten verwerken: door blended learning en digitale technologie, door online tools, door uitdagende groepswerken, door projectwerking, door een duidelijke relatie met de realiteit aan te tonen, door experten uit te nodigen, door je zaken te laten ervaren, door te leren buiten de schoolmuren en in levensechte contexten, etc. We kiezen deze werkvormen niet zomaar, hun effect op het leerproces is steeds wetenschappelijk aangetoond.

Ook de schoolomgeving is stimulerend. Geen grijze klaslokalen, maar grote kleurige leerruimtes, de zgn. leerruimtes met flexibel meubilair, met hoge en lage tafels, met zithoeken en ruimtes waar je stil kan werken op je laptop. Kortom, een stimulerende en rustgevende omgeving waar het aangenaam is om te leren en te werken.

Flexibel

Wij kiezen voor een doelgerichte maar flexibele aanpak van jouw leerproces. Dat wil zeggen dat we geen klassieke manier van onderwijs organiseren, d.w.z. onderwijs waarbij iedereen dezelfde les op hetzelfde moment moet volgen en op hetzelfde moment oefeningen voor die les moet maken. Bij Comenius kan je na enige tijd zelf kiezen aan welke les je wanneer wil werken en wanneer je dat inplant. Kies jij ervoor om op dinsdag aan een taalles te werken en donderdag aan een creatief vak, dan kan dat perfect, zolang je maar je doelstellingen van die week maar bereikt. Deze flexibiliteit wordt natuurlijk wel opgebouwd want het is niet zo gemakkelijk om dit als kersverse leerling meteen zelf in te schatten en te plannen.