Secundair onderwijs

de zes troeven van het Comeniusproject

Leerlinggericht 
Jíj staat als leerling centraal op Campus Comenius. We bekijken samen met jou wat je moet kennen en kunnen en wat jij nodig hebt om tot succesvol leren te komen. Wat stimuleert jou? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat je graag leert?
Daarnaast kijken we ook naar jouw talenten maar ook naar je werkpunten zodat we een totaalbeeld krijgen. Ben jij bijvoorbeeld sterk in wiskunde maar heb je meer tijd nodig voor Frans en Nederlands? Dan zorgen we ervoor dat jij meer aan Frans of Nederlands kan werken maar dat je ook uitdaging krijgt voor de vakken die je graag doet en waar je sterk in bent.
Op maandag geven je leerkrachten aan welke doelstellingen jullie die week voor de verschillende vakken moeten bereiken. Jij kiest als leerling dan zelf wanneer je aan welke doelstellingen werkt, zolang je deze maar aan het einde van de week bereikt. Je leerkrachten begeleiden je en coachen je waar nodig.
We volgen jouw evolutie dan ook van nabij op. We plannen regelmatig individuele gesprekken zodat jij ons kan vertellen hoe het bij jou loopt en wat we kunnen doen om jou nog meer te ondersteunen en te stimuleren. Jouw inbreng is belangrijk voor ons. We vinden het namelijk heel belangrijk dat jij je goed voelt op school en dat je je ten volle kan ontwikkelen.

Zelfstandig
In de wereld van vandaag is het belangrijk dat je zelfstandig kan werken. De tijd dat je dingen leerde en door alleen maar te luisteren en te reproduceren is voorbij. We vinden het dan ook belangrijk dat je zelfstandig leert werken en dat je je eigen leerproces in handen krijgt. De leerkrachten geven aan wat je precies moet kennen en kunnen (doelstellingen), welke leerstof je daarvoor nodig hebt en hoe je de leerstof kan inoefenen, maar jij bepaalt helemaal zelf wanneer je waaraan werkt. We geven je hierin verantwoordelijkheid en vertrouwen.
Daarnaast leren we je ook hoe je jezelf kan inschatten. Vind je van jezelf dat je goed bent in wiskunde en denk je dat je je opdrachten en oefeningen voor die doelstellingen volledig zelfstandig kunt maken, dan behoor je tot de groep EXPERT. Denk je dat je wel al zelfstandig kan beginnen, maar dat je nog wat begeleiding van de leerkracht nodig zal hebben, dan behoor je tot de groep JUNIOR. Denk je dat je helemaal niet zelfstandig aan de slag kan, dan maak je deel uit van de groep BEGINNER en worden er extra instructiemomenten voorzien. Je kan dan ook bijvoorbeeld voor Frans en Engels een expert zijn en voor Wiskunde en Aardrijkskunde een beginner.
Je wordt hierin natuurlijk sterk begeleid, want je moet leren om met die zelfstandigheid om te gaan. Maar eens je hier volledig in thuis bent, heb je een belangrijke troef in handen naar de toekomst toe.

Doelgericht
Als school is het onze taak om ervoor te zorgen dat jij de doelstellingen bereikt voor het jaar waarin je zit. Dat wil zeggen dat je aan het einde van het schooljaar de kennis, vaardigheden en attitudes hebt verworven die je nodig hebt om succesvol aan het volgende schooljaar te kunnen beginnen. 

Soms overlappen doelstellingen van verschillende vakken elkaar, d.w.z. dat je hetzelfde nog eens in een ander vak moet leren. Dat lijkt ons niet erg nuttig en daarom gaan we na welke doelstellingen en leerinhouden overlappen en hoe we er het beste voor kunnen zorgen dat jij de verbanden tussen de verschillende vakken kan zien. Een vak staat namelijk niet alleen maar vormt een geheel met de andere vakken.
We vinden het belangrijk dat je aan concrete doelen werkt, d.w.z. dat jij weet waar je precies die lesweek aan werkt en waarom. Je krijgt ook regelmatig toetsen om te zien of je je doelstellingen hebt bereikt en ook op je rapport zal dit duidelijk worden aangegeven. Haal je de doelstellingen die week niet, dan bekijken we hoe je deze alsnog kan inhalen.

Toekomstgericht
Jouw toekomst is belangrijk voor ons. Daarom willen we je zo goed mogelijk op je toekomst voorbereiden door je zelfstandig te laten werken, door je te coachen en door je inzicht te geven in je eigen leerproces en je talenten. Daarnaast bekijken we wat de maatschappij van toekomstige werknemers vraagt (kritisch denken, zelfstandig werken, probleemoplossend denken, flexibiliteit, kennis van de nieuwste digitale technologie,…) en bekijken we hoe we dit zo goed mogelijk in de lessen kunnen integreren. Ons doel is om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op je verdere studies, maar ook op je functioneren in de maatschappij.

Stimulerend
Op Campus Comenius kiezen we bewust voor een stimulerende aanpak. Wij willen jou sterk motiveren zodat je het boeiend vindt om te leren en je graag naar school komt. We doen dit door je de leerstof op verschillende manieren te laten verwerken: door blended learning en digitale technologie, door online tools, door uitdagende groepswerken, door projectwerking, door een duidelijke relatie met de realiteit aan te tonen, door experten uit te nodigen, door je zaken te laten ervaren, door te leren buiten de schoolmuren en in levensechte contexten, etc. We kiezen deze werkvormen niet zomaar, hun effect op het leerproces is steeds wetenschappelijk aangetoond.
Ook de schoolomgeving is stimulerend. Geen grijze klaslokalen, maar grote kleurige leerruimtes, de zgn. leerhuizen met flexibel meubilair, met hoge en lage tafels, met zithoeken en ruimtes waar je stil kan werken op je laptop. Kortom, een stimulerende en rustgevende omgeving waar het aangenaam is om te leren en te werken.

Flexibel
Wij kiezen voor een doelgerichte maar flexibele aanpak van jouw leerproces. Dat wil zeggen dat geen klassieke manier van lesgeven willen, waarbij iedereen dezelfde les op hetzelfde moment moet volgen en op hetzelfde moment oefeningen voor die les moet maken. Je krijgt korte instructiemomenten en daarna kan je zelf kiezen aan welke les je wanneer wil werken en wanneer je dat inplant. Kies jij ervoor om op dinsdag aan een taalles te werken en donderdag aan een creatief vak, dan kan dat perfect, zolang je maar je doelstellingen van die week maar bereikt.

Studieaanbod

Eerste graad

1A (vanaf 1/09/2018)

Basisvorming
In het eerste jaar krijg je 28 uur basisvorming.
Deze zijn verplicht voor elke leerling.

 • Godsdienst/Zedenleer 2
 • Aardrijkskunde 2
 • Engels 2
 • Frans 4
 • Geschiedenis 1
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Muzikale opvoeding 1
 • Natuurwetenschappen 1
 • Nederlands 5
 • Plastische opvoeding 1
 • Wiskunde 5
 • Techniek 2
  Totaal 28

Je krijgt deze uren evenwel niet als klassiek vak zoals je dat in het traditionele onderwijs wel vaak ziet. Op Comenius gaan we voor een geheel andere aanpak waarbij doelstellingen van de traditionele vakken, waar dat mogelijk is, worden samengevoegd. Een voorbeeld: voor het vak wiskunde krijg je te maken met het begrip ‘schaal’, maar dat is ook een begrip dat ook in aardrijkskunde en techniek voorkomt. We willen er dan voor zorgen dat jij als leerling het verband ziet tussen het begrip schaal in wiskunde en het begrip schaal in de andere vakken waar dit begrip aan bod komt en dat je in de verschillende vakken een schaal kan berekenen. Het komt erop neer dat je begrippen of doelstellingen die je in de verschillende vakken tegenkomt niet telkens opnieuw moet leren, maar dat je deze één keer leert en deze dan kan toepassen in de andere vakken.

Daarnaast willen we de leerlingen in het eerste jaar een zo breed mogelijke vorming bieden door hen te laten proeven van verschillende domeinen. Daarom bieden we naast de 28 uur basisvorming ook 4 uur keuzemodules aan die de leerling kan combineren volgens zijn eigen interesse.

Op Comenius kan je 2 modules kiezen uit het volgende aanbod:

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics): 

Ben je gefascineerd door wetenschap en techniek? Wil je graag antwoorden zoeken op wetenschappelijke vragen die je nooit eerder hebt kunnen beantwoorden? Wil je graag oplossingen zoeken voor problemen zoals bijvoorbeeld hoe je minder voedsel zou kunnen verspillen of hoe je energievriendelijker zou kunnen leven? Wil je graag dingen ontwerpen? Wil je graag leren programmeren of een robot in mekaar zetten?  Dan moet je zeker voor STEM kiezen. Ook in de vakken wiskunde, natuurwetenschappen en techniek wordt waar mogelijk op de STEM-manier gewerkt.

Taal en expressie:

Hou je van talen en vind je het leuk om eens op een andere manier met talen om te gaan door bijvoorbeeld een toneelstuk in elkaar te steken of je muzikale talent en de taal te verbinden door songteksten te schrijven? Misschien schuilt er zelfs een dichter of een stand-up comedian in jou? Of misschien wil je mee een evenement organiseren? Dan moet je je zeker bij de module Taal en Expressie aanmelden.

Creatief talent:

Ben jij het creatieve type? Hou jij van ontwerpen, knutselen, schilderen en kunstwerken bedenken? Misschien wil je wel meewerken aan een kunstwerk dat we op onze school een mooie plaats kunnen geven? Of wil je zorgen voor decoratie op school? Kies dan voor Creatief Talent.

ICT en mediawijsheid:

Ben jij geboeid door alles wat met computers te maken heeft en wil je op de hoogte zijn van de laatste snufjes op ICT-vlak? Wil je weten wat er allemaal mogelijk is op het internet en hoe je dit op een veilige manier kan doen? Wil je weten wat cyberpesten is en hoe je het kan voorkomen? Wil je een app leren ontwikkelen? Kies dan voor ICT en Mediawijsheid.

BOOST:

Heb je het nog wat moeilijk met bepaalde leerinhouden zoals bijvoorbeeld wiskunde, Nederlands of Frans en wil je je hier graag in versterken? Dan kan je kiezen voor Boost. Je leerkracht zorgt er dan voor dat je weer helemaal mee bent met de leerstof!

 

2A * (vanaf september 2019)

 • 25 uur basisvorming 
 • 5 uur basisoptie
 • 2 uur keuzemodule

Basisopties:

 • Moderne talen en wetenschappen
 • STEM-wetenschappen

*Momenteel zijn er grote veranderingen op til in het secundair onderwijs. Het hangt dan ook van de beslissingen van de Vlaamse regering af hoe het opleidingsaanbod er volgend jaar in het secundair onderwijs zal uitzien. Voor meer informatie verwijzen we graag door naar de volgende website: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/modernisering-secundair

 

Tweede graad

(opleidingsaanbod onder voorbehoud*, vanaf september 2020)

In de tweede graad kan je kiezen voor de volgende richtingen:

 • Moderne Talen
 • Natuurwetenschappen
 • Technologische wetenschappen
 • Humane wetenschappen
 • Economische wetenschappen

Derde graad (onder voorbehoud*) (vanaf 2022)

In de derde graad kan je kiezen voor de volgende richtingen:

 • Wetenschappen-wiskunde
 • Economie-wiskunde
 • Moderne talen – wetenschappen
 • Humane wetenschappen
 • Economie – moderne talen
 • Technologische wetenschappen en engineering
 • Informatie- en communicatietechnologie

*https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vernieuwd-studieaanbod-in-de-2de-en-3de-graad

Een dag op Campus Comenius

Je komt op maandagmorgen de school binnen. Wanneer de bel gaat, ga je naar je leerruimte en krijg je van de verschillende leerkrachten te horen welke doelstellingen je die week moet bereiken, dat wil zeggen wat je die week moet kennen en kunnen. Vervolgens krijg je korte instructiemomenten over de leerstof die je nodig hebt om je doelstellingen te bereiken. Na de instructiemomenten probeer je zelf te bepalen, weliswaar met hulp van de leerkrachten of je hier sterk in bent (expert) en je wel al zelfstandig met de oefeningen en de opdrachten aan de slag kan maar af en toe nog hulp nodig hebt van de leerkrachten (junior) of dat je bijkomende instructie nodig hebt (beginner). 

Ben je een expert, dan kan je ervoor kiezen om de toets al af te leggen. Haal je daar een 8/10 of meer op, dan heb je de doelstellingen voor die week bereikt en kan je aan andere doelstellingen van andere vakken werken. Haal je geen 8/10, dan ga je in de groep van de juniors en krijg je meer uitleg. Voor de beginners worden dan nog extra instructiemomenten gepland.
Dan kan je de volgende schooldagen aan de slag met de leerstof: je krijgt een gans pakket aan mogelijke motiverende manieren om de leerstof te verwerken: online oefeningen en opdrachten, die je ofwel alleen ofwel in samenwerking met andere leerlingen maakt, filmpjes die je moet bekijken, opzoekingen die je moet doen, dingen die je moet ontwerpen, een project dat je met je medeleerlingen moet maken, … De mogelijkheden zijn eindeloos. Je mag zelf kiezen welke opdrachten of oefeningen van welke vakken je eerst maakt, zolang je er maar voor zorgt dat je tegen het einde van de week alles hebt gedaan wat je moest doen. Je staat er natuurlijk niet alleen voor, je leerkrachten staan voor je klaar wanneer je hulp nodig hebt.

 

Inschrijven en infomoment

Inschrijven

Secundair onderwijs
Inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2018-2019
U vindt alle informatie over de inschrijvingen in het secundair onderwijs op www.inschrijveninbrussel.be/nl/secundair-onderwijs. Belangrijk hierbij is dat wij een school zijn met een aanmeldingsprocedure d.w.z. dat u uw kind eerst moet registreren via hetzelfde webadres www.inschrijveninbrussel.be. Dit kan pas vanaf 8 januari 2018 tot en met 2 februari 2018. Het exacte tijdstip van uw registratie is niet belangrijk. Daarna doorloopt u nog de controleperiode en de omruiling van uw aanmelding voor een inschrijving.

 

Team

Info volgt

contact

Velden met * zijn verplicht

Contactpersoon secundair onderwijs

Barbara De Groot

Félix Vande Sandestraat 11, 1081 Koekelberg
0477 77 59 26

Je kan de school elke dag bereiken van 8.00u tot 17.00u.