secundair onderwijs

Participatie

Oudervereniging

Wij vinden het belangrijk om een positief en open contact te hebben met de ouders van onze leerlingen. Daarom hebben we recent een oudervereniging opgericht. Op deze manier kunnen de ouders hun stem laten horen en actief meewerken aan de verbetering van onze schoolwerking

Leerlingenraad

In onze visie staat de leerling centraal. We vinden het dan ook belangrijk dat onze leerlingen inspraak hebben in onze schoolwerking en voorstellen kunnen doen ter verbetering daarvan. Daarom hebben we, naast een oudervereniging, ook een leerlingenraad opgericht.

De leerlingenraad komt elke maandag samen en doet voorstellen om het voor de leerlingen nog fijner te maken op school.

Daarnaast kunnen leerlingen ook altijd individueel voorstellen doen. Daarvoor staat er een ideeënbox waar ze hun ideeën kunnen instoppen. Ook kunnen ze altijd voorstellen doen aan hun leercoaches of aan de directrice.