secundair onderwijs

Participatie

Oudervereniging

Wij vinden het belangrijk om een positief en open contact te hebben met de ouders van onze leerlingen. Daarom hebben we recent een oudervereniging opgericht. Op deze manier kunnen de ouders hun stem laten horen en actief meewerken aan de verbetering van onze schoolwerking

Leerlingenraad

In onze visie staat de leerling centraal. We vinden het dan ook belangrijk dat onze leerlingen inspraak hebben in onze schoolwerking en voorstellen kunnen doen ter verbetering daarvan. Daarom hebben we, naast een oudervereniging, ook een leerlingenraad opgericht. Midden oktober werd Zeno Clemens tot  eerste voorzitter van de leerlingenraad verkozen. Hij zal er, samen met de andere leerlingen van de leerlingenraad, voor zorgen dat alle leerlingen een stem krijgen in onze school.