secundair onderwijs

Onze Visie

Onze visie op onderwijs

Op Campus Comenius zien we het als onze kernopdracht om een positief en sterk stimulerend klimaat te creëren waarin onze leerlingen zich ten volle kunnen ontwikkelen tot maatschappelijk geëngageerde burgers die zelfstandig en doelgericht kunnen werken en die flexibel in het leven staan. We willen dat leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces en willen hen hierdoor een kwaliteitsvolle en stimulerende voorbereiding bieden om op een kritische en zelfbewuste manier aan hun toekomst te bouwen.

Om deze opdracht te realiseren zijn we op zoek gegaan naar onderwijsmethodes waarvan de positieve effecten wetenschappelijk zijn aangetoond. We hebben daaruit de beste uitgekozen die we in ons onderwijs willen inzetten en hebben die vertaald in onze zes pijlers: leerlinggericht, zelfstandig, doelgericht, toekomstgericht, stimulerend en flexibel.

Wij vinden het essentieel dat onze leerlingen graag naar school komen en dat ze  zich goed voelen op school. Wij weten dat leerlingen gemotiveerder zijn als ze in hun onderwijs en leerproces zelf keuzes kunnen maken. De band tussen leerkracht en leerling is dan ook heel anders dan in het reguliere onderwijs. De leerkracht neemt de tijd om te kijken wat de leerling specifiek nodig heeft en geeft regelmatig feedback en coaching zodat de leerling zich ondersteund voelt en zijn leerproces steeds beter zelf in handen kan nemen. Ondersteunen, stimuleren en uitdagen, dat is waar we voor gaan. Omdat kwaliteit voor ons zo belangrijk is, willen we ons wetenschappelijk laten begeleiden door de vakgroep Onderwijskunde van de Vrije Universiteit Brussel.