secundair onderwijs

Onze Leefregels

RESPECT – VERANTWOORDELIJKHEID – VERBONDENHEID

~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|}

Je komt op tijd naar school. Om 8.25u ga je bij je groep op de aangeduide plaats op de speelplaats staan (niet aan het lokaal of in de gang). Daarna ga je met je groep onder de begeleiding van je leraar, ordelijk naar je leerruimte. Om 8.30u stipt starten de lessen.

Ben je te laat, dan laat je je agenda tekenen op het secretariaat. Twee maal te laat is nablijven, drie maal te laat is strafstudie op woensdagnamiddag.

~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|q

Je mag de school niet verlaten, noch tijdens de lesuren, noch tijdens de eventuele studie– en springuren of speeltijden tenzij bij goedgekeurde gewettigde afwezigheid.      

610~|font_icons8~|icons8-seesaw~|

Tijdens de speeltijd blijf je op de speelplaats. Je houdt je dus niet op in de toiletten, klaslokalen of de gangen. Je loopt niet in de gang van de schooladministratie tenzij je daar moet zijn en je de toestemming van een leerkracht hebt.

610~|font_icons8~|icons8-students~|

Bij elke leswissel ga je onmiddellijk met je groep naar de leerruimte van je volgende lesblok. Bij driemaal te laat volgt een sanctie bepaald door de directeur (of zijn vervanger).      

610~|font_icons8~|icons8-children~|

Je gaat tijdens de lesuren niet naar het toilet, tenzij in uitzonderlijke gevallen. Dan ga je uitsluitend via het secretariaat (verdieping 0).

 

~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|
 
Je gebruikt je middagmaal uitsluitend in het eetruimte 
 
610~|font_icons8~|icons8-business-handshake~|

Op school respecteer je ieders mening en overtuiging. Daarom draag je geen kentekens of voer je geen propaganda voor verenigingen met een politiek, godsdienstig of ideologisch karakter.

Je kleedt en gedraagt je correct. Je bent vriendelijk, beleefd en respectvol tegenover iedereen die op Comenius naar school komt of op Comenius werkt.   

~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|~

Wil je diefstal voorkomen, breng dan geen waardevolle voorwerpen mee (gsm, tablet, etc,). Je laptop berg je tijdens de pauzes steeds op in je locker. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal.      

610~|font_icons8~|icons8-referee~|

Ruwe en gevaarlijke spelen of grof taalgebruik zijn niet toegelaten en leiden tot orde- en/of tuchtmaatregelen.

Word je betrapt op diefstal of beschadigen van andermans eigendom, zal je dit vergoeden. Gebroken ruiten moeten door jou of je ouders worden vergoed. De directeur zal dan ook een gepaste orde-/tuchtmaatregel voorzien.  

~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|

Fietsen, bromfietsen, steps, … worden in de fietsenstalling geplaatst, op verantwoordelijkheid van de eigenaar.  De school is niet verantwoordelijk voor diefstal.    

~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|

Uit respect voor het milieu, het schooldomein en de mensen die er werken, gooi je vuilnis niet zomaar weg, maar deponeer je het in de daartoe voorziene vuilnisbakken.  Je houdt ook de leerruimte mee proper. Wat je vuil maakt, maak je zelf opnieuw proper.

610~|font_icons8~|icons8-student-male~|

Je hebt het schoolreglement goed gelezen en respecteert het op elk moment van de dag.