secundair onderwijs

Ons Aanbod

Eerste graad

Eerste middelbaar

 • 27 uur basisvorming
 • 5 uur keuze tussen:
  • Latijn
  • STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
  • CUBE (Cultuur en Beweging)
  • Differentiatie Flex/Boost
~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|

CUBE

CUBE staat voor Cultuur en Beweging. In de eerste plaats voorzien we hierin ruim aanbod voorzien aan cultuur zoals theater, improvisatie, museabezoeken, etc. Daarnaast lassen we in CUBE ook beweging in: allerlei sporten, dans, yoga,… Kortom, een fijne combinatie waar elke leerling zijn interesse in kan vinden.

~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|

STEM

STEM is een 4-letterwoord dat staat voor Science, Technology, Engineering & Mathematics.
Ons doel binnen STEM is om jullie projecten en problemen aan te bieden waarvoor je kennis en vaardigheden uit de wiskunde, wetenschappen, technologie en zelfs wat maak-skills nodig hebt om tot een eindresultaat te bekomen.
Zo maken we in 1A o.a. een brug uit spaghetti die 1kg suiker kan dragen, gaan we programmeren en ontwerpen we een regenmeter.

~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|

Latijn

Het vak Latijn bestaat uit twee belangrijke delen: 1) het bestuderen van de taal zelf – het Latijn – en 2) het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur. Belangrijk is dat je een brede interesse hebben en nieuwsgierig zijn om deze oude cultuur te leren kennen via authentieke teksten. Door Latijn te studeren krijg je meer inzicht in onze eigen (taal)geschiedenis en zal je ontdekken dat mensen in de oudheid zich vaak dezelfde vragen stelden als wij, en dat de antwoorden soms gelijkaardig maar soms ook heel verschillend waren. Op die manier zal je je eigen horizon verruimen en zal je leren je eigen opvattingen en gevoelens in vraag te stellen.

~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|

BOOST

Heb je nog extra begeleiding nodig voor een van de andere vakken? Wil je je graag versterken in wiskunde, Nederlands, Frans of een ander vak? De leerkracht zorgt in Boost dat je weer helemaal mee bent met de stof.

Tweede middelbaar

 • 27 uur basisvorming
 • 5 uur keuze tussen:
  • Latijn
  • Moderne talen & wetenschappen
~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|

Latijn

Bij Klassieke Talen: Latijn krijg je per week 4 uur Latijn en een initiatie Grieks.

Wanneer kies je voor Latijn?

Met het vak Latijn heb je in het eerste middelbaar al kennisgemaakt. Het tweede middelbaar bouwt hierop verder.

610~|font_icons8~|icons8-communication-2~|

Moderne Talen en Wetenschappen

Talen

Je vergroot je taalvaardigheid in het Nederlands, Frans en Engels en je leert ook verbanden onderzoeken tussen deze talen en hun taalvariëteiten.

Een taal bestaat natuurlijk niet zonder een bijhorende cultuur. Je vergelijkt aspecten van het dagelijkse leven in verschillende culturen en krijgt daardoor een beter beeld van culturen en subculturen.

Tot slot kan je genieten van de schoonheid en de beeldende kracht van taal en literatuur en kan je er creatief mee aan de slag gaan zowel mondeling als schriftelijk.

~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|

Moderne Talen en Wetenschappen

Wetenschappen

In het onderdeel Wetenschappen staan het weten­schappelijk-technisch denken en het onderzoekend leren centraal. We willen je laten kennismaken en helpen begrijpen hoe wetenschap ontstaat en groeit. Daarnaast dagen we je uit om vanuit de verwondering maar ook met een kritische houding naar wetenschappelijke verschijnselen in de dagelijkse realiteit te kijken. Daaruit ontstaan onderzoeksvragen waarbij we je stimuleren om creatief op zoek te gaan naar hypothesen en antwoorden. Vragen als “Hoe kan dit nu?” en “Waarom is dat zo?” vormen meestal de aanleiding om iets te onderzoeken en te experimenteren in een daarvoor aangepast labo.