Secundair Onderwijs

Een dag op Comenius

610~|font_icons8~|icons8-timetable~|

Je komt op maandagmorgen de school binnen. Wanneer de bel gaat, ga je met je leercoach naar de leerruimte en begin je de dag met Kring en Planning. Kring en planning betekent dat je in een kleine groep samen met je leercoach over een aantal dingen praat. Dat kan heel divers zijn: wat je in het weekend gedaan hebt, wat er gebeurd is in de wereld of op school, wat jullie als leerlingen bezighoudt, etc.

610~|font_icons8~|icons8-e-learning~|

Na een half uur kring & planning neem je je laptop uit je locker en log je in op Canvas. Daarop kan je zien welke doelstellingen je die week die voor de verschillende vakken en domeinen moet bereiken, dat wil zeggen wat je die week moet kennen en kunnen en welke taken, opdrachten of toetsen je moet maken. 

610~|font_icons8~|icons8-run~|

Op je rooster staat eerst het domein Mens en Maatschappij gepland. Dit betekent dat de leerkrachten Mens en Maatschappij in de leerruimte zijn. Zij geven je via Canvas de kans om in te schalen, bijvoorbeeld via een aanvangstoets. Op basis daarvan kan je bepalen of je hier sterk in bent (hardloper) en je wel al zelfstandig met de oefeningen en de opdrachten aan de slag kan maar af en toe nog hulp nodig hebt van de leerkrachten (jogger) of dat je bijkomende instructiemomenten nodig hebt (wandelaar). De wandelaars kunnen zich hier dan via Canvas voor inschrijven.

610~|font_icons8~|icons8-ruler-pencil~|

Dan kan je aan de slag met de leerstof: je krijgt een gans pakket aan mogelijke motiverende manieren om de leerstof te verwerken: online oefeningen en opdrachten, filmpjes die je moet bekijken, opzoekingen die je moet doen, dingen die je moet ontwerpen, een project dat je met je medeleerlingen moet maken, … 

610~|font_icons8~|icons8-math~|

De mogelijkheden zijn eindeloos. Je mag zelf kiezen welke opdrachten of oefeningen van welke vakken je eerst maakt, zolang je er maar voor zorgt dat je tegen het einde van de week alles hebt gedaan wat je moest doen. Je staat er natuurlijk niet alleen voor, je leerkrachten staan voor je klaar wanneer je hulp nodig hebt.

Opendeurdag

Op zaterdag 17 november 2018 organiseren we onze eerste Comenius opendeurdag. Die dag kan je de school bezoeken, kennismaken met het team en onze pedagogische aanpak leren kennen.

Infoavond

Wil je onze school graag leren kennen maar kan je niet op 17 november? Dan nodigen we jou en je ouders graag uit op de infoavonden. We organiseren er op 4/12/2018 en op dinsdag 11/12/2018, telkens van 18 uur tot 20 uur.

Inschrijven

Inschrijvingsprocedure voor het secundair onderwijs voor het schooljaar 2019-2020:

U vindt alle informatie over de inschrijvingen en de inschrijvingsprocedure voor het secundair onderwijs op:

https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/secundair-onderwijs/news/nieuwe-inschrijvingsprocedure-voor-het-nederlandstalig-onderwijs-brussel-en