basisschool

Inschrijven

De inschrijvingen in alle Nederlandstalige scholen van het gewoon basisonderwijs in Brussel verlopen via een gezamenlijke procedure.

Broers en zussen kunnen in januari 2020 inschrijven, samen met kinderen van schoolpersoneel. Alle andere kinderen moeten aanmelden in maart 2020.

Schrijf ook alle kinderen in, geboren in 2018. Ook als ze pas starten op 1 september 2021.

Een kort overzicht van de belangrijke data vindt u alvast hier:

  • januari – februari 2020: kennismaking met scholen
  • januari 2020: voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel
  • maart 2020: aanmelden via inschrijveninbrussel.be
  • mei 2020: infobericht + inschrijven
  • vanaf 29 mei 2020: vrije inschrijvingen
  • 1 september 2020: eerste schooldag

In januari 2020 kunnen broers en zussen zich inschrijven via de website www.inschrijveninbrussel.be voor geboortejaar 2018.  Oudere broers en zussen kunnen eveneens aangemeld worden.  Na de aanmeldingsperiode krijgt u een bericht van toewijzing of van weigering.  U kan uw kind dan ofwel inschrijven of het op de wachtlijst laten plaatsen.

Van 4 mei tot en met 26 mei 2020 kunnen alle andere ouders hun kind aanmelden via www.inschrijveninbrussel.be.

Aanmelden betekent een intentie tot inschrijving kenbaar maken.

Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode worden de aanmeldingen geordend en de vrije plaatsen toegewezen.

Het resultaat ontvangt u eind april via een toewijzingsbericht per e-mail of per post. U kunt het toewijzingsresultaat ook steeds raadplegen op de website.

In het toewijzingsbericht staat:

Op 29 mei 2020 starten de vrije inschrijvingen. Kinderen die werden aangemeld maar zich in geen enkele school konden inschrijven én kinderen die niet werden aangemeld, kunnen dan een plaats vinden. Let op: er zijn in deze periode niet veel plaatsen meer.

In deze periode moet u uw kind rechtstreeks in de school inschrijven. De inschrijvingen gebeuren dan volgens het principe van de chronologie: wie eerst inschrijft, heeft eerst plaats. Alle scholen organiseren inschrijvingen op 1 juni. Nadien bepaalt elke school autonoom of en wanneer zij inschrijvingen organiseert.

Welke documenten hebt u nodig om uw kind aan te melden en in te schrijven? Kijk op de website www.inschrijveninbrussel.be