basisschool

Inschrijven

De inschrijvingen in alle Nederlandstalige scholen van het gewoon basisonderwijs in Brussel verlopen via een gezamenlijke aanmeldingsprocedure via www.inschrijveninbrussel.be .

De aanmeldings- en inschrijvingsperiode voor broers/zussen en kinderen van personeelsleden loopt van 4 januari tot 15 januari 2021.

Het aanmelden voor alle kinderen kan van 1 maart tot 26 maart 2021. De inschrijvingen van de aangemelde leerlingen die een toewijzingsbericht kregen, gaan door tussen 3 mei en 26 mei 2021. 

Schrijf ook alle kinderen in, geboren in 2019. Ook als ze pas starten op 1 september 2022.

Een kort overzicht van de belangrijke data vindt u alvast hier:

  • januari – februari 2021: online kennismaking met scholen
  • januari 2021: voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel
  • maart 2021: aanmelden via www.inschrijveninbrussel.be 
  • 30 april 2021: toewijzingsbericht voor ouders die hun kind mogen inschrijven 
  • tussen 3 mei en 26 mei 2021: inschrijvingen aangemelde leerlingen
  • vanaf 3 juni 2021: vrije inschrijvingen
  • 1 september 2021: eerste schooldag

In januari 2021 kunnen broers en zussen geboren in 2019 zich rechtstreeks inschrijven op school.

Oudere broers en zussen dienen aangemeld te worden via www.inschrijveninbrussel.be .  Na de aanmeldingsperiode krijgt u een bericht van toewijzing of van weigering.  U kan uw kind dan ofwel inschrijven of het op de wachtlijst laten plaatsen.

Van 1 maart tot en met 26 maart 2021 kunnen alle andere ouders hun kind aanmelden via www.inschrijveninbrussel.be .

Aanmelden betekent een intentie tot inschrijving kenbaar maken.

Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode worden de aanmeldingen geordend en de vrije plaatsen toegewezen.

Het resultaat ontvangt u ten laatste op 30 april 2021 via een toewijzingsbericht per e-mail of per post. U kunt het toewijzingsresultaat ook steeds raadplegen op de website.

In het toewijzingsbericht staat:

Op 3 juni 2021 starten de vrije inschrijvingen. Kinderen die werden aangemeld, maar zich in geen enkele school konden inschrijven én kinderen die niet werden aangemeld, kunnen dan een plaats vinden. Let op: er zijn in deze periode niet veel plaatsen meer.

In deze periode moet u uw kind rechtstreeks in de school inschrijven. De inschrijvingen gebeuren dan volgens het principe van de chronologie: wie eerst inschrijft, heeft eerst plaats. Alle scholen organiseren inschrijvingen op 3 juni. Nadien bepaalt elke school autonoom of en wanneer zij inschrijvingen organiseert.

Welke documenten hebt u nodig om uw kind aan te melden en in te schrijven? Kijk op de website www.inschrijveninbrussel.be