basisschool

Ons Aanbod

 

Kleuterschool

Wij bieden kleuteronderwijs aan vanaf 2,5 jaar tot zes jaar.

Wij hebben een volledige kleuterschool met 4 kleuterklassen: 2 klassen met jongste kleuters (onthaal en 1KK) en 2 klassen met oudste kleuters (2KK en 3KK). We kiezen er bewust voor om 2 leeftijden samen te zetten zodat de kinderen elkaar kunnen versterken.

We willen de kleuters zoveel mogelijk stimuleren en streven naar een zekere mate van zelfstandigheid aangepast aan de leeftijd. De leerkrachten zetten hier met liefde op in. Iedere dag starten de kleuters met een onthaalkring van waaruit er gekeken wordt rond welk thema er in de klas gewerkt wordt om zo maximum in te kunnen spelen op de behoeftes en interesses van de kleuters.

De kleuters trekken er zoveel mogelijk op uit en ontdekken de natuur en hun omgeving.

 

Lagere School

In het schooljaar 2020-2021 bieden wij het eerste, tweede, derde, vijfde en zesde leerjaar aan. Een vierde leerjaar is er vanaf schooljaar 2021-2022.

Het vijfde en zesde leerjaar zitten samen in een graadklas. In het begin van de week is er planning en uitleg van de leerstof en instructiemomenten. De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag

We zetten in op zelfstandigheid en samenwerken en hopen van onze leerlingen betrokken en ondernemende wereldburgers te maken.  

Dagindeling

7u30 – 8u35: vooropvang

8u35 – 8u50: zachte landing

8u50: start van de lessen

8u50 – 10u30: les

10u30 – 10u45: speeltijd

10u45 – 12u25: les

12u25 – 13u40: middagpauze

13u40 – 15u20: les

15u20: einde lessen

15u35: start opvang

15u35 – 18u: opvang

Op woensdag eindigen de lessen om 12u25.