basisschool

Ons Aanbod

 

Kleuterschool

Wij bieden kleuteronderwijs aan vanaf 2,5 jaar tot zes jaar. Dit schooljaar bestaat onze kleuterschool uit 2 kleuterklassen. Vanaf schooljaar 2019-2020 hebben wij een volledige kleuterschool met 4 kleuterklassen: 2 klassen met jongste kleuters (onthaal en 1KK) en 2 klassen met oudste kleuters (2KK en 3KK). We kiezen er bewust voor om 2 leeftijden samen te zetten zodat de kinderen elkaar kunnen versterken.

We willen de kleuters zoveel mogelijk stimuleren en streven naar een zekere mate van zelfstandigheid aangepast aan de leeftijd. De leerkrachten zetten hier met liefde op in. Iedere dag starten de kleuters met een onthaalkring van waaruit er gekeken wordt rond welk thema er in de klas gewerkt wordt om zo maximum in te kunnen spelen op de behoeftes en interesses van de kleuters. 

Lagere School

In het schooljaar 2018-2019 bieden wij zowel het eerste leerjaar als het zesde leerjaar aan. Schooljaar 2019-2020 breiden we uit met een tweede leerjaar en een vijfde en zesde leerjaar in een graadklas. Naar de volgende jaren toe volgen wij de ontwikkeling van onze eerste generatie leerlingen waardoor we binnen afzienbare tijd alle leerjaren aanbieden, groeiend, samen met onze kanjers. 

Dagindeling

7u30 – 8u35: vooropvang

8u35 – 8u50: zachte landing

8u50: start van de lessen

8u50 – 9u15: kring

9u15 -10u05: les

10u05 – 10u20: speeltijd

10u20 – 12u00: les

12u – 13u15: middagpauze

13u15 – 15u20: les

15u20: einde lessen

15u35: start opvang

15u35 – 18u: opvang

Op woensdag eindigen de lessen om 12u25.