Basisonderwijs

de zes troeven van het Comeniusproject

Leerlinggericht
Op onze school willen we elke leerling goed leren kennen. Wat vinden ze leuk? Wat prikkelt hun nieuwsgierigheid? Wat hebben ze nodig om tot succesvol leren te komen?
We kijken natuurlijk ook naar hun talenten en ook naar hun werkpunten zodat we niet alleen weten waar we hen kunnen ondersteunen maar ook hoe we hen kunnen uitdagen in waar ze goed in zijn.
We volgen de evolutie van de leerlingen van heel nabij op en plannen regelmatig gesprekken met de leerlingen zodat we weten hoe ze zich en wat we kunnen doen om hen nog meer te ondersteunen en te stimuleren. We vinden het namelijk heel belangrijk dat onze leerlingen zich goed voelen op school en dat ze zich ten volle in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Zelfstandig
In de wereld van vandaag is het belangrijk dat je zelfstandig kan werken. De tijd dat je dingen leerde en door alleen maar te luisteren en te reproduceren is voorbij. We vinden het dan ook belangrijk dat we onze leerlingen ook al in de basisschool zelfstandig leren werken zodat ze goed voorbereid zijn op het secundair onderwijs.
Het spreekt voor zich dat het zelfstandig werken stilaan dient opgebouwd te worden en dat de leerlingen hier sterk in begeleid moeten worden. In de eerste en de tweede graad krijgen de leerlingen naast de reguliere lessen ook individuele trajecten, al dan niet binnen hoekenwerk, waarbij ze taken tegen het einde van de week moeten afwerken en waarin per leerling sterk gedifferentieerd wordt. In de derde graad (5e en 6e leerjaar) krijgen de leerlingen nog een grotere graad van zelfstandigheid en wordt er, vooral in het 6e leerjaar, al nauw samengewerkt met het 1e jaar secundair onderwijs om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Doelgericht
Als school is het onze taak om ervoor te zorgen dat onze leerlingen de doelstellingen bereiken en dat ze aan het einde van het schooljaar de kennis, vaardigheden en attitudes hebben verworven om succesvol aan het volgende schooljaar te kunnen beginnen.
We vinden ook het belangrijk dat onze leerlingen aan concrete doelen werken. We geven onze leerlingen mee aan welke doelen ze werken en waarom, zodat ze naarmate ze ouder worden meer inzicht krijgen in hun leerproces. Deze doelen vormen de kern van de evaluatie.

Toekomstgericht
Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk op de toekomst voorbereiden door hen zelfstandig te leren werken, door hen te begeleiden en te coachen en door hen inzicht te geven in hun talenten en hun werkpunten. Daarnaast bekijken we welke vaardigheden belangrijk zijn in de huidige maatschappij (kritisch denken, zelfstandig werken, probleemoplossend denken, flexibiliteit, kennis van de nieuwste digitale technologie,…) en hoe we deze zo goed mogelijk in onze activiteiten kunnen integreren.

Stimulerend
We kiezen bewust voor een stimulerende aanpak. Wij willen onze leerlingen sterk motiveren zodat ze het boeiend vinden om te leren en dat ze graag naar school komen. We doen dit door de leerstof op verschillende manieren te laten verwerken: door online tools, door uitdagende groepswerkjes, door projectwerking, door de leerstof te koppelen aan dagelijkse situaties, door de zaken te laten ervaren, door te leren buiten de schoolmuren en in levensechte contexten, etc. We kiezen deze werkvormen niet zomaar, hun effect op het leerproces is steeds wetenschappelijk aangetoond.
Ook de schoolomgeving is stimulerend. Geen grijze klaslokalen, maar grote kleurige leerruimtes met flexibel meubilair, met hoge en lage tafels, met zithoeken en stille ruimtes. Kortom, een stimulerende en rustgevende omgeving waar het aangenaam is om te leren en te werken.

Flexibel
Net als in de secundaire school kiezen we voor een doelgerichte maar flexibele aanpak. Via een flexibele weekplanning leren de leerlingen kiezen en plannen.

aanbod

Vanaf schooljaar 2018 - 2019 starten we met:

Kleuterschool

In 2 groepen van 2,5 tot 6 jaar

 

Lagere school

1e leerjaar

6e leerjaar

Een dag op Campus Comenius

Info volgt...

Team

Info volgt

Inschrijven en infomoment

Inschrijven

Basisonderwijs
Inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2018-2019
U vindt alle informatie over de inschrijvingen in het basisonderwijs op www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/naar-de-lagere-school. Belangrijk hierbij is dat wij een school zijn met een aanmeldingsprocedure d.w.z. dat u uw kind eerst moet registreren via hetzelfde webadres www.inschrijveninbrussel.be. Dit kan pas vanaf 8 januari 2018 tot en met 2 februari 2018. Het exacte tijdstip van uw registratie is niet belangrijk. Daarna doorloopt u nog de controleperiode en de omruiling van uw aanmelding voor een inschrijving.

 

contact

Velden met * zijn verplicht

Contactpersoon basisonderwijs

Freya Drachman

Félix Vande Sandestraat 11, 1081 Koekelberg
0478 99 70 39

Je kan de school elke dag bereiken van 8.00u tot 17.00u.